topup formular

*- obavezna polja
- U slučaju da vam ne stigne email sa vaučerom u roku od par minuta, proverite vaš SPAM direktorijum

Vertical Tabs

Ovim dajem izričitu saglasnost Fondaciji EXIT, kao organizatoru EXIT festivala, da u svojim daljim promotivnim aktivnostima/aktivacijama, kao i u promotivnim aktivnostima svojih Partnera, koristi i obrađuje moje lične podatke.

Takođe dajem svoju saglasnost i pristajem da Fondacija EXIT i Partneri EXIT festivala, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, vrše obradu podataka koje sam ovom prilikom dostavio. Izričito potvrđujem da sam upoznat sa svim elementima propisanim članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da sam saglasan sa usmenim upoznavanjem, u skladu sa stavom 5 navedenog člana zakona.